Mobilmaster Karta Goteborg

Ett gemensamt pilotprojekt har under 2015 genomforts av ericsson hi3g sweden och sveriges meteorologiska och hydrologiska institut smhi. Det kommersiella hi3g mobiltelefonnatet i goteborgsregionen anvandes for att samla in data och utvardera anvandandet av mikrovagslankar som ett verktyg for att mata nederbord.