Karta Skane Och Danmark

Men om vi vander tillbaka till det baltiska havets mynning i norr moter vi forst nordmannen. Nasta gang skane omtalas ar i samband med handelsmannen wulfstans resa utmed sodra ostersjokusten ca 870 ekr. Under 900 talets senare halft finns skane omtalat i de.

karta skåne och danmark