Karta Balkana 2016

Rodena je pod okriljem otomanske i austro ugarske istorije a filtrirana kroz jugoslovenske tragove. Nalazimo se u gornjem nivou konaka bivsa picerija koala u konaku koznik pored pijace. Konverzija kao prelazak otudenje drzavne svojine na gradevinskom zemljistu u druge oblike svojine.