Karta Balkana 1878

Do 1918 dok se u sirim okvirima pod nazivom novovjekovna srpska drzava smatra razdoblje od 1804. Istorija srbije pocinje u vi veku kada se odigrava doseljavanje juznih slovena na balkan. Map of the balkan 1912 1914.