Karta Balkana 1878

Balkan interaktivna mapa cijelog podrucja karta balkana karta svih balkanskih drzava. Knezevina srbijaodlukom berlinskoga kongresa 1878 srbija je stekla potpunu neovisnost 1882. Etnicka struktura u bih 1991godine.