Karta Arvika Kommun

Vi kanner att arvika har dragningskraft pa manga satt ett livskraftigt naringsliv god tillgang pa duktigt yrkesfolk ett rikt utbud av kultur med starka historiska rotter narheten till natur och service och ett starkt foreningsliv bland annat. Med ett helt underbart lage ligger detta harlig sommarhus med strandtomt. Varmlands lan bildades forsta gangen 1639 vilket da bara varade till 1654 och atebildades 1779i mellanperioderna och fran 1634 ingick omradet i narkes och varmlands lanibland har det kallats for karlstads lan efter residensstaden.