Avstandstabell Karta

Klicka pa karta for att se vanlig kartatill sidan om kopenhamn. Trafiken ar mycket tat sarskilt langs med kusten under sommarmanaderna dar vagarna ofta ar smala och slingriga. Klicka och dra med musen for att flytta runtzooma inut med skalan uppe till vanster.